Salsa Casino Basic

Beschrijving 

Cursusnaam: Salsa Casino Basic


3 Modules per jaar: Basic 1, Basic 2, Basic 3


Duur van elke module: 10 weken


Classificatie: Wekelijkse cursus


Registratievoorwaarden: Geen voorwaarden


Duur van het niveau: 3 modules van 10 weken


Duur van elke cursus: 1 uur - 2 x week (BRUSSEL) / 1,5 uur per week (ANTWERPEN)


Trefwoorden van dit niveau: Tempo, muziek, motoriek, houding, begeleiding.


Doel

Het doel van de cursus Salsa Casino Basics is om studenten de basis van Salsa Casino te leren. Op dit niveau zullen we een reeks tools geven waarmee de studenten tegen het einde van de cursus de muziek kunnen identificeren, het ritme kunnen volgen, de stappen, de figuren en het basisspel van het Salsa Casino onder de knie zullen krijgen.

Het ultieme doel van de klas is dat de deelnemers stevige motoriek en ritme creëren, zodat we naar het einde toe al vlot salsa kunnen dansen en de basisoproepen van een Rueda kunnen volgen. (Rueda: Groepsdans waarbij er een cirkel wordt gevormd en 1 iemand bepaalt hoe er gedanst wordt.)

Ons doel is ook duidelijk te maken wat de bijzonderheden van deze dans zijn:

de oorsprong, zijn evolutie doorheen de tijd en zijn huidige situatie, zowel in Cuba als in het buitenland.